Aby zapobiec nadużyciom i wymusić na przedsiębiorcach przestrzeganie nowych zasad, ustawodawcy wprowadzili potężne kary mogące zostać nałożone na firmy w związku z niewywiązaniem się z nowych wytycznych.

Artykuł rozporządzenia Kara
Art. 25

Naruszenie zasad ochrony danych osobowych w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślna ochrona danych (privacy by default)

10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 29

Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego

10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 30

Rejestrowanie czynności przetwarzania

10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 31

Współpraca z organem nadzorczym

10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 32

Bezpieczeństwo przetwarzania

10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 5

Naruszenie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych

20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 7

Naruszenie warunków wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 15

Naruszenie wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą

20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 16

Naruszenie wykonania prawa do sprostowania i usuwania danych

20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa

 

Aby uniknąć tak drakońskich kar, warto oddać RODO w ręce ekspertów, którzy dokonają audytu, wdrożenia i szkolenia Twojego personelu, tak by Twoja firma sprostała nowym unijnym wymaganiom.