Nasza oferta każdorazowo zostaje przygotowana we współpracy z klientem, oferując tym samym kompleksowe rozwiązania dopasowane specjalnie do potrzeb i możliwości.

Cena jest zależna od zakresu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, stosowanych technologii, rozmiaru przedsiębiorstwa czy jego lokalizacji i jest ona ustalana z każdym klientem indywidualnie.