Wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa sieci, baz danych i usług IT, wraz z bogatą wiedzą i współpracą z Kancelarią Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni, zaowocowało przygotowaniem wyspecjalizowanych ofert RODO dla branż:

 

Branża medyczna Dane pacjentów należą do jednych z najwrażliwszych informacji o nas. Zawierają nie tylko klasyczne dane osobowe, ale również informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach. Ich ochrona podlega więc szczególnej kontroli, niezależnie czy mamy do czynienia ze szpitalem, czy prywatnym gabinetem.
Dlatego też ItDesk przygotował ofertę zarówno dla dużych, jak i małych firm, pozwalającą wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia i procedury, tak by te „czułe”, nie wyszły na jaw.
Branża hotelarska Wraz z wprowadzeniem RODO, na branżę hotelarską spadły nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych swoich klientów. Nowe wytyczne dotyczą nie tylko bezpośrednich gości placówek, ale i pośrednictwa biur podróży.
Jednocześnie brak jednoznacznych wytycznych czyni te zagadnienia wyjątkowo płynnymi.
Aby więc zapewnić należyte wypełnienie przepisów RODO, ItDesk we współpracy z kancelariami prawnymi przygotowuje spersonalizowane rozwiązania, przygotowane specjalnie na potrzeby placówki kontrahenta.
E-commerce: sklepy Internetowe Sklepy internetowe i cała działalność biznesowa w internecie również podlegają nowym przepisom RODO. Warto pamiętać, że oprócz klasycznych danych, takich jak: imię, nazwisko, adres czy numer konta, ochronie podlega również adres IP poszczególnych użytkowników.
Mnogość danych osobowych i stosunkowa łatwość ich pozyskania powoduje, że informacje te są szczególnie narażone na ataki i nieautoryzowane upublicznienie. Aby temu zapobiec, ItDesk wraz z doświadczonymi kancelariami prawnymi przygotował specjalne procedury, wdrożenia i szkolenia mające za cel maksymalnie zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego udostępnienia danych. Ponadto, oferujemy specjalistyczne rozwiązania w zakresie IT dodatkowo chroniące sieć przed nieautoryzowanym udostępnieniem.
Branża logistyczna Branża logistyczna ze względu na swoją charakterystykę wymaga posiadania wielu informacji wchodzących w zakres rozporządzenia RODO. Dlatego aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie GDPR, ItDesk oferuje przygotowanie szczegółowych audytów, w oparciu o które powstają zindywidualizowane procedury i wdrożenia zasad oraz wymogów dotyczących ochrony danych osobowych w firmie klienta. Ponadto, na życzenie oferujemy specjalistyczne szkolenia, by dodatkowo zwiększyć poziom bezpieczeństwa danych.
Branża bankowo-finansowa Branża finansowa to obszar, w którym ochrona danych osobowych, w tym danych bankowych, wychodzi na pierwszy plan w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. Aby więc zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, ItDesk oferuje przedstawicielom branży finansowo- ubezpieczeniowej, kompleksowe rozwiązania mające na celu nie tylko aktualizację przepisów pod kątem RODO, ale również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa baz danych w sieci. Ponadto, oferujemy zaawansowane szkolenia i audyty podnoszące i sprawdzające umiejętności personelu.