W ramach przeprowadzanego wspólnie z prawnikami audytu RODO oferujemy między innymi:

 • Analizę przetwarzania i przepływu danych osobowych w firmie kontrahenta;
 • Sprawdzenie podstaw prawnych i pozwoleń na przetwarzanie danych osobowych obecnie istniejących w przedsiębiorstwie;
 • Sprawdzenie kompetencji i uprawnień osób, którym udostępniane są dane osobowe do wglądu i edycji;
 • Analiza zgód i informacji o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do klientów; sprawdzenie czy są zgodne z RODO;
 • Sprawdzenie legalności przetwarzania danych osobowych, przez pryzmat zgody wyrażonej przez klienta, w tym sprawdzenie adekwatności celu przetwarzania informacji;
 • Analiza i weryfikacja umów z klientami i kontrahentami pod kątem ochrony danych osobowych;
 • Analiza zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim;
 • Weryfikacja bezpieczeństwa systemu informatycznego;
 • Weryfikacja zabezpieczeń sieci informatycznej;
 • Sprawdzenie nawyków zachowań, zasad bezpieczeństwa, świadomości pracowników pod kątem ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa systemu;
 • Sprawdzenie zabezpieczeń zbiorów danych osobowych składowanych w formie papierowej;
 • Rozpoznanie luk w postępowaniu i procedurze obchodzenia się z danymi osobowymi;
 • Komparatystyka obecnych wytycznych z RODO i wykazania uchybień, pozycji spełniających wymogi i punktów rozporządzenia, które należy wprowadzić w życie w firmie kontrahenta.

Szczegółowy, dopracowany pod kątem firmy kontrahenta audyt, jest doskonałym punktem wyjścia do wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dzięki naszemu audytowi otrzymasz swoistą „mapę drogową”, na której jasno wskazane są wszystkie elementy wymagające poprawy jak i te, które spełniają już najnowsze wytyczne.