RODO – Nowe zasady zabezpieczania danych osobowych

Co to jest i co wchodzi w skład RODO?

RODO można nazwać ochronę danych osobowych 2.0. Te, obowiązujące z dniem 25 maja 2018, unijne rozporządzenia dotyczące ochrony danych, dotyczą praktycznie każdej firmy mającej styczność z danymi osobowymi. Według nowych przepisów, danymi osobowymi są wszystkie informacje pozwalające na zidentyfikowanie i namierzenie ich użytkownika. W skład wchodzi więc nie tylko imię i nazwisko oraz pesel, ale również NIP, odciski palców, IP komputera, a nawet tak abstrakcyjne dane, jak skan siatkówki oka.

Dane te, wedle znowelizowanych przepisów, muszą być poddane odpowiedniemu nadzorowi i zabezpieczeniu. Niezależnie od tego, czy należą one do lokalnego żłobka, małej firmy kurierskiej czy do agroturystyki, miejskiej placówki finansowej czy ogromnego szpitala wojewódzkiego lub ogólnokrajowego banku.
W przypadku naruszania tajności bazy i wycieku informacji, RODO daje firmom 72 godziny nie tylko na powiadomienie organu nadzorczego, ale także każdej z osób, której dane wyciekły. Jeśli zaś wyciek był skutkiem niedopełnienia procedur, na firmę mogą być nałożone ogromne kary.

Poznaj nasze usługi w zakresie RODO

Współpraca z doświadczonymi prawnikami oferuje kompleksowe usługi w zakresie RODO, w tym:

 • Audyt prawny
 • Wdrożenia RODO
 • Szkolenia GDPR
 • Wycenę GDPR
 • Analizę ryzyka
 • Opiekę powdrożeniową
 • Wsparcie IT
 • Konsultacje RODO
 • Raportowanie

Z nami możesz mieć pewność, że po 25 maja nic nie zaskoczy Ciebie i Twojej firmy w zakresie RODO.

RODO – kosztowne zaniedbanie

W porównaniu do wcześniejszych przepisów, o RODO nie można zapominać. Unijne przepisy dokładnie opisują sytuację, w której zasady RODO nie są przestrzegane.

Aby zapobiec nadużyciom i wymusić na przedsiębiorcach przestrzeganie nowych zasad, ustawodawcy wprowadzili potężne kary mogące zostać nałożone na firmy w związku z niewywiązaniem się z nowych wytycznych.

Niedostosowanie się do nowych reguł i ewentualny wyciek danych może kosztować Twoje przedsiębiorstwo 4% rocznego obrotu firmy lub nawet 20 mln euro.

Aby uniknąć tak drakońskich kar, warto oddać RODO w ręce ekspertów, którzy dokonają audytu, wdrożenia i szkolenia Twojego personelu, tak by Twoja firma sprostała nowym unijnym wymaganiom.

Audyt prawny wykonują prawnicy z Kancelarii Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Opolu.

www.meissner.com.pl

Zakres działania

Nasi eksperci od spraw Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), oferują swoją pomoc na terenie:

 • Wrocławia;
 • Warszawy;
 • Łodzi;
 • Krakowa;
 • Opola.

Jeśli Twojego miasta nie ma na naszej liście, nic straconego. Skontaktuj się z nami, a my postaramy się dotrzeć również do Ciebie i Twojego biznesu.

 같은기간국소진행성췌장암으로진단됐지만항암치료를시행하지않고바로수술을받은359명의환자도분석한진주출장마사지결과수술후평균17.

 같은기간국소진행성췌장암으로진단됐지만항암치료를시행하지않고바로수술을받은359명의환자도분석한진주출장마사지결과수술후평균17.

요즘국내남성스타들이공식자리에많이차고나와주목받는한프랑스시계브랜드제품을살펴봤다. 이에간호사들은2014년근로복지공단을상대로취소소송을냈고,1심에서는태아의질병에산재를적용한첫판결을내렸다.시교육청에따르면지난5일치러진이학교3학년기말고사수학과목21문제중5문제가지난5월수학동아리학생31명에게나눠준 ‘수학문제풀이’(90문제)에서출제됐다.그러나최종라운드를포함해이번대회에서홈스는느려터진플레이를했는데도한번도제재를받지않았다.이후MB는강남 안마기념식에참석하지않았다.이후MB는기념식에참석하지않았다.누가돈을내는지,뭘중요하게생각하는사람인지,어떤것을얘기해야할지,참가해야하는행사는무엇인지등이적혀있다.홍콩정부는홍콩에서처벌할수없는천퉁자를대만으로보내법의심판을받게함으로써정의를실현했다는말을듣고또홍콩시위의근원을없앰으로써홍콩의안정을천안 안마되찾으려는목적이다.홍콩정부는홍콩에서처벌할수없는천퉁자를대만으로보내법의심판을받게함으로써정의를실현했다는말을듣고또홍콩시위의근원을없앰으로써홍콩의안정을되찾으려는목적이다.  그러나양부장판사는▶지금까지처벌받은전력이한차례도없는점▶이전에도박행위로처벌받거나물의를일으키지않은점▶자신의잘못을반성하고있는점▶스스로평판을저해하는불이익을갖게된점을참작해슈에게집행유예를선고했다. 마음은분주하다.'KOREA'가빠진유니폼을지급해논란이됐던대한수영연맹이촉박하게후원사를선정하다가후원규모도13억4000만원에서6억5000만원으로반토막난것으로알려졌다.러시아부모님밑에서선원원주출장업소일도배우고러시아어와문화도배운최재형은사업을성공시켜돈을많이벌었죠..● 청주출장마사지5mm동두천:비,기온:6℃,강수량:0.어린남매가집에서나를기다렸으니항상허겁지겁당일로다녀와야했다.[사진엘앤피코스메틱] 이날1번홀더블보기,2번홀보기등첫두홀에서3타를강남 마사지잃어힘겹게시작했던김세영은후반에도타수싸움에서줄타기를하듯이어갔다.현행법상재심은형을줄일때만가능하다.현행법상재심은형을줄일때만가능하다.  기상청에따르면,19일오후3시현재장마전선은동중국해상에서일본남쪽해상까지동서로위치하면서진주출장마사지남하와북상을반복하며일본남부에영향을주고있다. 스테파노라바리니감독이이끄는세계랭킹9위여자대표팀은8월2일부터4일까지러시아칼리니그라드에서열리는세계예선에서러시아(5위),캐나다(18위),멕시코(21위)와E조경기를펼친다. 스테파노라바리니감독이진주출장마사지이끄는세계랭킹9위여자대표팀은8월2일부터4일까지러시아칼리니그라드에서열리는세계예선에서러시아(5위),캐나다(18위),진주출장마사지멕시코(21위)와E조경기를펼친다.[AP=연합뉴스] 도널드트럼프미국대통령부부가28일(현지시간)워싱턴백악관에서핼러윈데이행사를마련하고어린이들을초청해즐거운시간을가졌다고AP등외신이전했다.올해240타자를상대해볼넷5개만내줄정도로컨트롤이뛰어나다.  KIA4번타자최형우.이다현은키1m85㎝의미들블로커로올해청소년국가대표로뽑혔다.카메라에담긴사진의역사.중학교1학년으로복학해고등학교3학년때완치판정을받았으니까8년정도투병했네요. 김종근대구시교통국장은“앞으로차령이만료되는CNG버스는모두전기버스로교체한다”며“매년30대정도씩도입해2022년까지모두130대를보급할계획”이라고말했다. 김종근대구시교통국장은“앞으로차령이만료되는CNG버스는모두전기버스로교체한다”며“매년대전 마사지30대정도씩도입해2022년까지모두130대를보급할계획”이라고말했다.[중국신화망캡처]칼럼은이처럼미국에아첨하며미국의중국때리기를돕는투항론자의앞에는만길의깊은못이있을뿐임을경고한다고말했다.반도체는어떤가.반도체는어떤가.● 청주출장안마하지만2017년발표된논문은A교수딸이단독저자로표시됐고대학원생의이름은빠졌다.● 청주출장샵 자산운용의기본원칙에는수익성·안정성·유동성이있지만,적립기금이2040년경까지증가할것으로전망되는청주 마사지국민연금은안정성기반위에수익률을최대로부천 안마포항출장안마높이는것이핵심이다. 인추협관계자는“문재인대통령께서지난해사랑의안전일기큰잔치때축하메시지를보내주시고,이후에도수상자들과친필편지도나누는등안전과안전일기쓰기운동에높은관심을보여주셨다”고밝혔다.천안출장업소49년생양쪽사이에서교량적인역할할수도.특징이다른선수들과호흡을맞췄다. 결국진실은검찰에서가려질전망이다. 결국진실은검찰에서가려질전망이다.[뉴스1] 바른미래당이29일별도로만든공수처법안을패스트트랙(신속처리안건)의새조건으로제시하면서정국이요동치고있다.● 청주콜걸이는4000억달러에이르는외환보유액과함께한국경제의신인도를뒷받침하는주요근거로쓰이고있다.● 청주출장만남이는4000억달러에이르는외환보유액과함께한국경제의신인도를뒷받침하는주요근거로쓰이고있다.[사진바이두바이커] 그러나소송상대방인장진주창의생각은좀다른듯하다. 조사단은누락된디지털증거복제본을경찰에서보관하고있는지,이를삭제하거나부산 마사지폐기했다면그시점및근거,송치누락사유등을알려달라고경찰청에요청했다. 패티오염‘은폐’책임은왜못물었나두번째로제기되는의문은그렇다면왜맥도날드는맥키코리아의‘공범’으로기소되지않았냐는것이다.
  포항출장업소아버지솜본은영화속에서이렇게해명한다.

  포항출장업소아버지솜본은영화속에서이렇게해명한다.

 한편정정용감독이이끄는U-20대표팀은아르헨티나,일본,에콰도르등강호을꺾고FIFA주관남자대회사상최고성적인준우승을포항출장업소차지했다.이날멀티골을터뜨린 신예미요시고지(22·요코하마)가경기분위기를전주 마사지주도했다.고유정의아들은이혼후에도현남편의호적에등재되지않아숨진전남편강씨의성을갖고있다.고유정의아들은이혼후에도현남편의호적에대전 마사지등재되지않아숨진전남편강씨의성을갖고있다..● 수원출장업소  5일서울개인택시조합에따르면조합측관계자는지난달국토교통부에정보공개청구를했다. 서원은명현(名賢·이름난대전 마사지어진사람)을기리고인재를육성하기위해설치한사설기관으로조선시대사림의주요활동기반이었다.● 수원출장샵평택출장업소 이우석코오롱생과대표는"세계최초유전자치료제로서전국민적관심이지대했던만큼실망이크리라생각한다.ARM라이센스가없으면프로세서·통신장비·서버등을개발하기어렵다.김정은북한국무위원장이25일신형전술유도무기(단거리탄도미사일)의'위력시위사격'을직접조직,지휘했다고조선중앙통신이26일보도했다.”  15일금호,아시아나매각자구안제출최종구부천 마사지"채권단긍정적으로평가할듯"아시아나항공주채권은행인산업은행은금호측이이같은아시아나항공의매각이포함된수정부천 안마자구계획을제출했다고15일밝혔다. 단지반경1㎞이내에광주지하철1호선화정역과농성역이있고광주동서를잇는무진대로와남북을잇는죽봉대로등도인접해있다.하지만타란티노의가설과설정은좀위험한구석이있다.  한국에는1990년대후반구미출장마사지파룬궁이전파돼전국에서활동하고있다.북한군훈련은괜찮고,한·미군훈련은안된다는억지다.유씨는“청년이나여성관련행사에서현실과너무나도동떨어진메시지만쏟아냈다”며“(황대표의주변보좌진에게)‘청년이랑여성만따로메시지팀을두면좋을대구 마사지것같다’는말을했다.건보직장가입자는월급과종합소득등에건보료를매긴다.이런분류는국제노동기구(ILO)에서강화한기준에따른것이다.8개월사이에수퍼리그한곳에서무려세팀을경험한셈이다.kr  .금융은볼수없고만질수도없는무형의서비스다.LA다저스류현진이개막전에이어시즌두번째등판에서도승리를따냈다.[박종근기자]산자의땅과죽은자의땅은포항출장업소성곽으로갈리었다.당시독일총통은‘세기의독재자’인아돌프히틀러였는데요.당시독일총통은‘세기의독재자’인아돌프히틀러였는데요.7이닝동안사사구7개를내줬지만탈삼진도6개나뽑아냈다.  장씨는“요즘어쩌다1∼2마리잡히는황복도인공부화후방류한것으로보이는크기가작은황복이대부분을차지하고있다”며“이점에비춰볼때도황복이사라진이유가북한댐방류와관련이있는것으로볼수있다”고설명했다.● 수원출장마사지문재인대통령은7일“한반도평화는상생·번영의평화공동체를이뤄나가는출발점”이라며“아직많은고비가남았지만,한반도와동아시아,천안출장샵더나아가세계평화를위해포항출장업소반드시가야할길”이라고말했다.김정은북한국무위원장이지난4일강원도원산에서미사일훈련을지켜본뒤함경남도금야군에있는‘금야강2호발전소’를시찰했다고조선중앙통신이5일보도했다.A그룹노인이21.● 수원출장안마어르신들의황혼미팅을주선하는공공장소까지마련돼있다고해그배려에놀라기도했다.지난해보다차례상을준비하는비용이줄어들면서웃어야할지울어야할지모르는상황이다.  살인및사체손괴,사체은닉혐의를받는장대호는이날변호인과함께법정에출석했다.2016년부터삼성생명을맡으면서여자탁구지도자로변신한유감독은지난해10월실업리그챔피언결정전에서팀우승을이끌었다.남궁민기자 대학안팎에대구 안마흉흉한소문도나돈다. 이근평기자lee.봉감독과황금종려상을뜻하는'팜오도르'를합쳐'봉도르'라적혀있다.   바이두백과잉숑산문화시장의전신은과일창고다.어떤대목이‘명백히다른지’모르겠다.어떤대목이‘명백히다른지’모르겠다. 실적이부실한건‘출혈경쟁’때문이다.  앞서미국무부는지난해경제지원기금과민주주의기금에서각각400만달러씩총800만달러를북한인권프로그램에배정했다.      *커뮤니티글제목을클릭하시면원문을볼수있습니다.부패와발효를결정짓는미세한차이가우리몸에미치는영향은얼마나달라질수있는지체득한것이다.9월엔사업실패뒤사채에시달리던대전의40대가장이아내와9살,7살아이를살해한뒤스스로목숨을끊었다.● 대구콜걸9월엔사업실패뒤사채에시달리던대전의40대가장이아내와9살,7살아이를살해한뒤스스로목숨을끊었다.
5일방송된MBC’PD수첩’은’호텔사모님의마지막메시지’라는인천출장안마제목의방송에서이씨가지난2016년한강투신전방사장과그의자녀들에게학대를당했다는의혹을제기했다.

5일방송된MBC’PD수첩’은’호텔사모님의마지막메시지’라는인천출장안마제목의방송에서이씨가지난2016년한강투신전방사장과그의자녀들에게학대를당했다는의혹을제기했다.

부산출장업소[사진강원소방본부] 이진호강릉소방서장은 “폭발사고가난벤처공장은완파됐고인근공장도부서진곳이많다”며 “잔해물을제거해가며혹시있을수있는매몰자수색작업을진행할예정”이라고말했다.삼성전자(김현석대표이사사장)가‘2019한국품질만족지수(KS-QEI)’태블릿PC부문에서1위에선정됐다.이에하천수를공업용수로활용하는중소공장이적지않다.여태몇십년간아무문제가없었습니다.● 평택출장업소6%로인천출장안마1년전보다0.● 부산출장샵 두사람의이혼은지난2014년10월이사장이임전고문을상대로이혼조정신청을내면서시작됐다. 관련기사트럼프입에서사라진한·미동맹상징린치핀“동맹을거래로본트럼프,진보적대북관문대통령과마찰”“한국외교관은미국을가르치려하고,일본은자신들이도울것없나물어”트럼프,집안혼란감수하고대북제재제동…김정은에공넘겨 워싱턴의고위소식통은“폼페이오장관은이미관계자들에게‘이달중안군산출장안마만나겠다.  지난8일20대한국인여성시신이발견된이후추가시신은아직발견되지않았다.강남 안마고향인폴란드에선재즈·라틴음악을주로하는드러머로음악활동을했고,16년전영국으로거주지를옮긴후맥퀸즈에서11년동안일했다.부산 안마두젊은이모두컵라면으로끼니를때워가며일하다참변을당했다.두젊은이모두컵라면으로끼니를때워가며일하다참변을당했다.그리고2016년캐나다의회는의사조력자살을캐나다에서합법화함으로써재판부의판단을실행에옮겼다.앞서6일에는반도체후공정(조립·검사)을담당하는온양·천안사업장을찾았다.앞서6일에는반도체후공정(조립·검사)을담당하는온양·천안사업장을찾았다. 올해근로빈곤층을위한근로장려금을3배이상늘리고, 대상자도두배이상늘렸습니다. 남은인천출장안마원정대원은이들을찾아열흘동안수색했다. 남은원정대원은이들을찾아열흘전주출장만남동안수색했다. 작가는시대의영향에흔들려방황의노정이작가의정체성삶은여정이지목적지가아냐미술관을나오면서여러가지생각을했다.홈플러스는창고형할인점인홈플러스스페셜로기존매장을리뉴얼하고있다. 그는지난9일임명직후정책에대한언론의각종질의에줄곧“후보자신분이라발언하는게적절치않다”고침묵했다.철보다무게는4분의1이지만강도는10배더강해 ‘꿈의첨단소재’로불린다.(청와대제공)[뉴스1]장소도내용도전방위적이었다.최종면접에스펙이매우뛰어난홍콩출신의A와네팔출신의평범한B가올라왔다.문대통령은“지금전세계적으로정치가어려운시대다.문대통령은“지금전세계적으로정치가어려운시대다.이어“장개석이대한민국임시정부를정상국가로인정하면서공식적으로독립운동자금을지원,무관학교를설립할수있었다”고덧붙였다. 투자대상은금융서비스혁신을위한유망기술보유기업으로인공지능(AI)·빅데이터·핀테크등다양한분야를대상으로한다. 투자대상은금융서비스혁신을위한유망기술보유기업으로인공지능(AI)·빅데이터·핀테크등다양한분야를대상으로한다.● 평택출장마사지” “일이면일마다저는느꼈습니다.1%),진보층(74..● 평택출장만남● 평택출장안마그들의영감의근원은어디서시작하는지이미지를통해짐작해본다는취지다.떡갈나무숲의땅속에자라는이버섯은프랑스인들도일반적으로쉽게먹을수없는값비싼버섯이다. 만주국의5개년과한국의5개년개발은어떤관계가있는가.그러나생산효율성측면에서도한국은일본에대전 마사지뒤진다.중국매체난팡두스바오(南方都市报)보도를바탕으로그내용을간추려봤다.   콴다는2016년2월출시된이후3년만인지난달25일누적이용건수1억건을돌파했다.   콴다는2016년2월출시된이후3년만인지난달25일누적이용건수1억건을돌파했다. 남북관계소식통을인용한서울발보도에서아사히는“북한은당초대전 마사지김정은북한국무위원장의경호문제를고려해평양이나판문점을원했지만,미국은북·미양측모두에부담이없는아시아의몽골과베트남개최를희망했다”고보도했다.기술력이뛰어나고깐깐한클라이언트가부품·소재기업을강하게만든다.박성현은통산7승을바라고있다.개막전4선발후보로낙점됐던구창모는천안 안마내측복사근부상으로전열에서강남 안마인천출장안마이탈했다.  백민정기자baek.월미은하레일은2009년시운전기간각종대전 안마결함으로사고가발생해개통이무기한연기됐고결국2016년역사와교각만남긴채차량과선로는폐기됐다.내년이졸업이다.뽑아서뒤집어놔도소용없어.